Liderlik Gelişim Eğitim Programımız ve Eğitim Modüllerimiz

LİDERLİK (1-2 gün)
Kurumun en tepesinden küçük bir takıma kadar her seviyedeki stratejik, kurumsal ve takım liderleri için öneriler… Liderin çevresindekilere nasıl ilham vereceği, etkileyeceği, değişimi nasıl yöneteceği, hedefleri nasıl başaracağı, liderliğin ilkeleri, liderin rolü, etkili liderlik için gereken beceriler ve liderlerin günümüz iş çevrelerinde yüzyüze kaldıkları temel zorluklar, fırsatlar, kişisel farkındalık, güçlü ve zayıf taraflar…

BAŞKALARINI ETKİLEME GÜCÜ (1 gün)
Başkalarını etkileme becerisi, başarılı bir iletişimin merkezinde yer alır. Lider bu güce sahip olmalıdır. ABD’nde yapılan bir araştırmada, ‘bugün iş yaşamında başarı için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey nedir’ sorusuna verilen en çok cevap “başkalarını benim değerime ve fikirlerimin değerine ikna etmek’ cevabını almıştır.

STRATEJİK YÖNETİM (1-2 gün)
Kurumsal olarak hangi pazarlarda büyüyeceğiz, başarı nasıl elde edilecek, rekabet gücümüzü koruyabilmek için ihtiyaç duyacağımız organizasyonel yeterlilikler, stratejistlerin dili, stratejiyi şekillendiren ve sürdüren faktörler, yol gösterecek basamaklar, yol boyunca ihtiyaç duyulacak stratejik araçlar…

RİSK YÖNETİMİ (1-2-3 gün)
Kurumsal olarak karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi, yönetilmeleri ile ilgili stratejilerin belirlenmesi, üst yönetimin sahip olduğu kaynakları kullanarak risklerin doğurabileceği zararın minimize edilmesine yönelik faaliyetlerin entegrasyonu…

MÜZAKERE YÖNETİMİ (1 gün)
Müzakerelerin temel öğeleri, tarafların nasıl müzakere yapacağı, müzakere içeriği, taraflar arasındaki ilişkiler, iletişim şekli, taraflarca kullanılacak taktikler ve aşamaları, sonuçta ulaşılacak antlaşma koşulları, kişisel ve kurumsal müzakere güç ve kabiliyetinin arttırılması, bu konudaki başarı politikalarının oluşturulması…

KARAR VERME (1-2-3 gün)
İhtiyaçlara ve gerçek sorunlara cevap verecek dengeli kararlar nasıl alınır? Riskleri azaltan seçimler, bir kararın anahtar bileşenleri, bilimsel yöntemler, riskleri analiz etmenizde yardımcı olacak teknikler, olası sonuçlar…

MENTORLUK (1 gün)
Mentorluğun koçluktan farkı, Mentor ve öncülük edilen kişi arasındaki ilişki, bu öncülüğün kapsamı, çizilecek yol haritasının rotası…

MOTİVASYON (1 gün)
Farklı motivasyon teorileri, kilit noktalar, yönetim ipuçları, belirli durumlarda kullanılacak en iyi teorilerin yolları…

ÇATIŞMALARI ÖNLEME (1 gün)
Çatışma nedir, işaretlerin nasıl farkına varılır, gösterilecek tepkinin değerlendirilmesi, başa çıkmak için nasıl stratejiler geliştirilir, zorlukları nasıl çözeriz… Çatışmayı önlemek için, çatışma devresinin neresinde olduğumuzu, ne olacağını umduğumuzu, uysallıkla nasıl çalışabileceğinizi belirleyen bir yöntem.