Proje Yönetimi Danışmanlığı

Teknolojik açıdan en ileri düzeydeki ülkelerde bile projelerin çoğunluğu, kötü proje yönetim uygulamaları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmak ve bu durumda kurumlar kazançlarını, değerlerini, yetişmiş tecrübeli insan kaynağını, kurumsal saygınlıklarını, müşterilerini ve güvenilirliklerini yitirmektedirler.

Birçok kurum tarafından proje yönetiminin sadece teknik bir konu olarak algılanışı, insan faktörüne ve yönetimsel boyutuna gereken önemin verilmemesi, proje yönetimindeki olmazsa olmaz olarak tanımlanabilecek “risk yönetimi” ve “kontrol” hususlarının göz ardı edilmesi başarısızlığı hazırlayan faktörlerden birkaçıdır.

FABE olarak inşaat, mimarlık, bilişim, lojistik, insan kaynakları, e-ticaret, turizm gibi değişik alan ve sektörlerdeki yurtiçi, yurtdışı, Silahlı Kuvvetler, akademik tecrübelerimizi ve proje yönetimi konusundaki uluslar arası sertifikalarla da ispatlanmış uzmanlığımızla birleştirerek, başta AB ve TUBiTAK projeleri olmak üzere her sektörden tüm projelerin planlanması, finansmanının sağlanması, gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve başarı ile sonuçlandırılması konusunda DANIŞMANLIK hizmetini sürdürmekteyiz.