Outdoor Etkinliklerimiz

İş yaşamında kurumların başarılı olabilmesi için en gerekli konulardan birisi de iyi ve kuvvetli bir takım oluşturabilmektir. Takım ya da ekiptekilerin planlama uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında uyum içerisinde çalışabilmesi, ortaya çıkabilecek problemleri birlikte çözmesi, karar verebilmesi, risk alabilmesi ve önlem planları geliştirebilmesi, 360 derece geribildirim ve iletişim “başarı” için oldukça önemli değerlerdir.
FABE olarak bu konularda Doğa’dan öğreneceğimiz çok şeyin olduğu bilinciyle yola çıkarak neyi nasıl yaptığımızı daha iyi gözlemleyebileceğimiz coğrafyalarda olmak, vahşi yaşamdaki “natural teamwork” örneklerini değerlendirebileceğimiz Afrika’nın savanaları gibi doğal ortamlarda outdoor eğitimlerimize devam etmekteyiz.