Kurumsal Gelişim Eğitim Programımız ve Eğitim Modüllerimiz

ETKİLİ MÜZAKERE VE BAŞKALARINI ETKİLEME (1 gün)
Müzakerelerin temel öğeleri, tarafların nasıl müzakere yapacağı, müzakere içeriği, taraflar arasındaki ilişkiler, iletişim şekli, taraflarca kullanılacak taktikler ve aşamaları, sonuçta ulaşılacak antlaşma koşulları, kişisel ve kurumsal müzakere güç ve kabiliyetinin arttırılması, bu konudaki başarı politikalarının oluşturulması…
Başkalarını etkileme becerisi, başarılı bir iletişimin merkezinde yer alır. Liderler bu güce sahip olmalıdır. ABD’nde yapılan bir araştırmada ‘bugün iş yaşamında başarı için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey nedir’ sorusuna verilen en çok cevap “başkalarını benim değerime ve fikirlerimin değerine ikna etmek’ cevabını almıştır.

ZAMAN YÖNETİMİ (1 gün)
İş ortamındaki zamanını etkili ve verimli bir şekilde kullanmak isteyenlere ipuçları, teknik ve araçlar sunan bir eğitim. Eğitimin ana başlıkları;

İş Ortamında Yaptıklarınızı Yönetme,
Çalıştığınız Yeri Yönetme,
İletişiminizi Yönetme,
Başkaları ile Çalışmayı Yönetme,
İşgününüzü Yönetme.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ ve İKNA (1 gün)
Günlük yaşamımızda çatışma olmasa bile anlaşmazlıklar her zaman vardır. Bunun sebebi de dünyada insanların istedikleri şeylerden yeterince olmamasıdır. Çatışma evde ve işte kişiler, takımlar, gruplar, kabileler, ülkeler ve eyaletler arasında olur. Bir yerde insan varsa orada muhtemelen çatışma da vardır. Günümüzde kazan/kaybet veya kaybet/kaybet yaklaşımı, bir çatışmanın çözülmesi için doğru yol değildir. Tartışmayı kazanabilirsiniz ama ilişkiyi kaybedebilirsiniz.

Çatışma çok yaygın olduğu için, belki de doğal olduğu için ilk başta onu anlayarak pozitif bir şekilde çözümlemenin yollarını aramak en akıllıca şey olacaktır. Bu eğitimde “Çatışma nedir, işaretlerin nasıl farkına varılır, gösterilecek tepkinin değerlendirilmesi, başa çıkmak için nasıl stratejiler geliştirilir, zorlukları nasıl çözeriz, Çatışma devresinin neresinde olduğumuzu, ne olacağını umduğumuzu, sakince nasıl çalışabileceğinizi belirleyen bir yöntem modeli” sunulmaktadır.

PROBLEM ÇÖZME ve KARAR VERME TEKNİKLERİ (1-2 gün)
Vereceğimiz kararların çoğunluğu, bilinçaltımızdan ve derin bir analiz yapılmadan verilmiştir. Ama her zaman duruma dayanan bir dizi faktörden etkilenirler. İş ortamında farklı bir takım kararlar veririz- kimi işle ilgili, kimi kişisel. İşle ilgili kararların mutlaka, bir şekilde sonucu etkilememize olanak sağlayan bir formülsel yaklaşım içinde alınması etkinliğini arttıracaktır.

Bu eğitim, günlük ve iş yaşantımızda karşımıza çıkan problemlerin çözümü ve çözümde başarı olasılığını yükselten, vereceğimiz kararların da etkinliğini arttıran teknik ve araçlara odaklanmıştır.
Problem Çözme tarafında; Yeni fikirler üretmek, yaratıcı olmak, sorunlara yeni çözüm yolları ararken seçimler yapmak, yeni çözümler geliştirmek için gerekli araç ve yöntemler, yapıcı düşünce ile yaratıcı düşünce, yenilikçi olmak için teknikler, problem çözmede sorumluluklar, problem çözmeye destek olan ortam ve kültürlerin tespit edilmesi ve sürdürebilirliği, sonuçların değerlendirilmesi ve eyleme geçilmesi, dokuz basamaklı problem çözme modeli başlıklarını içermektedir.

Karar Verme tarafında ise; İhtiyaçlara ve gerçek sorunlara cevap verecek dengeli kararlar nasıl alınır? Riskleri azaltan seçimler, bir kararın ana bileşenleri, bilimsel yöntemler, riskleri analiz etmenizde yardımcı olacak teknikler, olası sonuçlar başlıklarını içermektedir.

ÇALIŞANLARI YETKİLENDİRME, DELEGE ETME VE GÜÇ DEVRİ (1 gün)
Yöneticiler, eğitimciler, danışmanlar ve işgücünden en iyi şekilde faydalanılması ile ilgilenenler için yardımcı olacak bir eğitim. Ekibinizdekilere yetki vermekteki başarısızlık, başta siz olmak üzere ekip arkadaşınıza, projenize, işvereninize ve kurumunuza pahalıya mal olabilecektir. Bu eğitim, yetkilendirmenin ne olduğu, nasıl yapılacağı, yerinde yapıldığında neler kazanılacağı konularını içermektedir.

Tipik bir yönetici, genellikle aşırı iş yüküne sahiptir ve zamanın yetmediği konusunda zorlanır. Delege etme, yöneticinin takım çantasındaki önemli bir araçtır. Bu eğitimde yetkilendirmenin yanı sıra daha başarılı bir şekilde işleri delege etmenize yardımcı olacak fikir, araç ve metotları sunmaktadır.

STRES VE ALGI YÖNETİMİ (1 gün)
Baskıyı yönetmek ve stresi pozitif bir şekilde kullanmak isteyenlere ipuçları, teknik ve araçlar ile stres kaynağı olarak algılama, algılama farklılıklarımızın değiştirilmesi için yöntemler sunan bir eğitim.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ (1 gün)
Maalesef hepimiz kötü iletişimcileriz. Bu eğitim kapsamında; İletişim güçlükleri, iletişimde başarısızlığın nedenleri, yaptığımız varsayımların iletişime etkisi, öğrenilmesi gerekli dersler, iletişimin basitlik ve karmaşıklığı, vurguların kullanımı, mizah, duygu, kontrolü elde tutma, söylenen ve yazılan kelimelerin önemi, başarılı iletişim için ipuçları, görsel ve sözsüz iletişim, bilinçli ve iyi haber veren iletişimcilerin kazancı, bireylerle ve gruplarla iletişim nasıl olmalı? Bireyler, gruplar ve organizasyonlar için iletişim yeteneklerini iyileştirme adına pratik öneriler sunulmaktadır.