DEV PROJELER – TEMMUZ 2011

Merhaba,

Bir yaz gününde ofis ortamının klimalı konforu içinde, doğaya dost teknolojilerin güven ve rahatlığı içinde size yazımı öğle tatilimde yazıyorum. Gerçi yazının kavramsal olarak şekillenmesi, çatısının kurulması için akıldan yapılan çalışmalara daha önceden başlanmış oluyor tabii ki…

Gelelim yazımıza; geçen ay size önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan SESİMİZ IRMAK OLSUN projesini tanıtmış, proje liderinin de yazısına yer vermiştik. Bu ay projenin nasıl yönetildiğini proje bilgi alanlarına sadık kalarak yapılan çalışmaları özetlemek istiyorum. Amacım proje yönetimin her konuya/alana uyarlanabileceğini ve sonuçlarda da daha çok başarı sağlandığını göstermektir.

Okul Aile Birliği bünyesinde kurulmuş Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından profesyonelce yürütülmüş projenin detayları aşağıda belirtilmiştir.

Umarız siz de sesinizle hayata renk katarak projemize destek olursunuz….

Sevgiyle kalın…

Sesli kitap okuma fikri ortaya atıldıktan sonra konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerle komitede sorumlu kişilerin katkıları ile fizibilite yapıldı. Bu aşamada TURGED ile irtibata geçildi.

Fizibilite ile yasal sorunlar, bütçesi, ilgili projeler ile bağlantıları incelendi ve okul yönetimin de onayı sesli kitap okuma fikrinin projelendirilmesine karar verildi. Bu şekli ile özet kapsam ortaya çıkmıştı.

Proje Sponsoru olarak ilgili okulun yönetimi ilgili rol ve sorumlulukları aldı.

Proje Paydaşları TURGED ve Okul Aile Birliği (OAB) bir araya gelerek, sponsor tarafından yapılan toplantı ile projenin beratı yayınlandı ve proje yöneticisi atandı.

Aynı zamanda projede görev alacak kişilerinde belirlenmesi çalışmaları başlandı

Bir yandan sesli kitap okunması ile ilgili kapsamının tam olarak belirlenmesi için çalışmalar yapıldı ve onaylanarak yayınlandı

Kapsamda yukarıda belirtilen detaylar proje zaman bilgisi de eklenerek duyuruldu

Analiz çalışmaları yapılarak yasal kısıtlar, iş akışı beklentilerin şekillendiği bir doküman hazırlandı.

Projenin detaylı planı yapıldı, olası riskler, maliyet planlaması, projede okuma ve okuma sonrası değerlendirme çalışmalarının yapılması şeklinde iş adımları belirlendi.

Oluşturulan İş Kırılım Yapısı ile tüm proje adımları, ilgili adımı gerçekleştirecek kişiler ve gerçekleştirme zamanları ile ilgili detaylar çıktı.

Bu arada proje paydaşları arasında belirli periyodlarda yapılan toplantılarla iletişim sağlandı, projenin yapısı gereği farklı yaş gruplarına ulaşmak üzere konu hakkında bilgi sahibi kişiler proje paydaşı olarak projeye dahil edildi.

Rol ve sorumluluklar belirlendi, organizasyon yapısı çıkarıldı, onaylandı ve paydaşlar ile paylaşıldı.

Analiz de işin nasıl yapılacağı detaylı iş akışı ile anlatıldı, paydaşların tümü yapılan toplantılar ile bilgilendirilerek sesli okuma çalışmasının yapılmasına başlandı.

Bununla birlikte projenin gözlenmesi ve kontrolü aşamasına geçildi. Hazırlanan proje planına uygun ilerleniyor mu? İlgili iş akışı doğru uygulanıyor mu?

Oluşan sorunların giderilmesi, oluşan risklerin bertaraf edilmesi için gerekli aksiyonlar alındı, eylem planları devreye sokuldu, önemli durumlarda sponsor ile görüşülerek proje bileşenlerindeki değişklik ihtiyaçları değerlendirildi. Belirli periyodlarda paydaşlara raporlarla bilgilendirme yapıldı

Çıkan eserlerin test edilmesi için ekip kuruldu, test çalışmaları yapıldı.

Onaylanmış ürün yani 119 adet sesli kitap TURGED’e teslim edildi.

Ardından da projenin kapatılması için, öğrenilmiş dersleri de kapsayan bir rapor ve kapanış toplantısı ile proje tamamlandı.

Biz projenin yıllar boyu farklı paydaşlar tarafından tekrar gündeme alınarak daha nice sesli kitap okunmasının sağlanması dileğindeyiz…

Ergül İNANÇ

Author: Ergül İNANÇ

Bu yazıyı paylaş