SWOT ANALİZİ ve DÜNYADAN BİR SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ:

SWOT analizi (güçlü taraflar-Strengths, zayıf taraflar- Weaknesses, fırsatlar-Opportunities, tehditler-Threats) proje döngüsü yönetiminde kullanılan araçlar ve tekniklerden biri olup, bir organizasyonda (şirket, banka, kurum içi birim. vb) kendi güçlü yönlerinin tespiti ve zayıf taraflarının ortaya çıkarılması ve aynı zamanda dışarıdan gelebilecek olan tehditlerin anlaşılması ve fırsatların araştırılması için kullanılır. Aynı zamanda genel bir analiz yapmak için ya da bir organizasyonun spesifik bir problemine ya da uğraştığı bir zorluğa değinmek için de kullanılabilir.

Swot analizi, firmanın performansını önemli derecede etkileyen stratejik konuların firma yöneticileri tarafından anlaşılmasını ve bu konulara karşı nasıl tavır takınmaları gerektiğini belirlemelerini sağlar. Sözkonusu stratejik konu, örgütün her hangi bir çevresinde yer alan ve amaçlarına ulaşmasını etkileyen herhangi bir faktördür.

Stratejik konuların üst yönetime ulaşması zor olduğundan genellikle SWOT sonrası elde edilen veriler, yeni teknolojilerin belirlenmesi, pazardaki yeni eğilimler, yeni rakipler ve çalışanların motivasyon durumları şeklinde üst yönetimin masasına gelirler. Bunların strateji haline gelebilmeleri için yorumlanmaları ve bir anlamda stratejik yönetim diline çevrilmeleri gerekir. Yönetimin bilgisi, tecrübesi ve sezgileri sonucunda bu konular “kontrol edilebilir-edilemez”, “üstünlük-zayıflık”, “fırsat-tehdit” şeklinde sınıflandırılır. Bundan sonra yöneticiler birbirlerinin görüşlerini alırlar, stratejik konuyu nasıl değerlendirdiklerini belirtirler ve ne tür girişimlerde bulunulması gerektiğine karar verirler. Her stratejik konu her örgüt için eşit derecede öneme sahip değildir.

Bazı örgütler belli konulara diğerlerinden daha fazla önem verir.Hangi konunun örgüt açısından diğerlerinden daha önemli olduğunu ve başarıya ulaşmak aracı olarak kullanılacağını belirlemek, üst yönetimin karşılaştığı önemli güçlüklerden biridir. Farklı yöneticiler farklı görüşler öne sürebilirler.

SWOT Analizinin iş dünyasında genel olarak uygulandığı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:
•    Yeni bir pazara girerken pazarın durum analizinde
•    Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında
•    İş süreçlerinin geliştirmesinde
•    Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında
•    İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans yönetiminde

Starbucks SWOT Analizi

1971 yılında 3 arkadaş tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle eyaletinde kurulan Starbucks, 2006 yılı sonunda 8 milyar dolara yaklaşan cirosuyla ve 12,440 lokasyonuyla sektörünün en büyük şirketidir.
Kuzey Amerika dışında ilk lokasyonunu 1996 yılında Tokyo’da açan şirketin 1998 yılında girdiği İngiltere pazarında kasım 2005 itibariyle Londra’da bulunan Starbucks sayısı Manhattan’ı geçmiştir.

Güçlü Yönler

    Starbucks 2006 yılı sonunda 7.8 milyar dolar satış performansı ve 600 milyon dolarlık net karıyla son derece karlı ve güçlü bir şirkettir.
    Dünya çapında 38 farklı ülkede 12440 farklı noktada müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmet sunarak iyi vakit geçirmelerini amaç edinmiş şirketin güçlü ve pozitif bir marka imajı vardır.
    Fortune Dergisi’nin çalışılabilecek en iyi 100 şirket araştırmasında 16. sırada yer alan şirket çalışan memnuniyetine önem vermektedir.(2007)

Zayıf Yönler
    Şirket her ne kadar ARGE’ye ciddi bir yatırım yapsa da yenilikçiliğinin zamanla duraksamasına karşı savunmasızdır.
     Firmanın direk kendisinin yönettiği 7,102 şubesinin 5,668 i ABD sınırları içindeyken 1,434 tanesi diğer ülke sınırları içinde yer almaktadır. 5,338 ortaklık şubesinin ise 3,168 tanesi ABD de 2,170 tanesi ise diğer ülkelerdedir. Bu veriler de Starbucks’ın 3/4 ünün ABD’de de faaliyet gösterdiğini diğer ülkelerde ise zayıf kaldığını göstermektedir.
    Firma kahve çekirdeği perakendeciliğindeki rekabet avantajına bağlı olduğundan bu durum  ihtiyaca bağlı olarak zamanla ortaya çıkabilecek başka sektörlere doğru farklılaşmalarını yavaşlatacaktır.

Fırsatlar

    Fırsatları değerlendirme konusunda son derece hızlı ve başarılı bir şirkettir.
    Bazı şubelerinde kahvaltı için hem soğuk hem de sıcak sandviç alternatifleri aynı anda sunulmaktadır.
    Daha önce bir zayıflık olarak bahsettiğimiz ABD ağırlıklı şubeleşmesini global çapta genişletebilmek için önünde çok önemli fırsatlar ve büyük bir  pazar bulunmaktadır.

Tehditler
    Kahve ve süt ürünlerindeki maliyet artışları Starbucks’a ek maliyet olarak yansıyacağı için satışların düşmesine veya daha az kar elde etmesine yol açabilir.
    Pazara birçok rakip girmiş olup, kızışan rekabet nedeniyle her firma olduğu gibi Starbucks da tehdit altındadır.

Enise Nurtaç ATEŞ

Author: Enise Nurtaç ATEŞ

Bu yazıyı paylaş